Polisi Iaith S4C

Sunday, 16th November, 2008

Yn ôl Golwg [1] mae S4C yn “bwriadu adolygu” ei bolisi iaith. Dyma rhai cysylltiadau perthnasol:

Mae’r erthygl Golwg yn sôn am ymateb gan Cylch yr Iaith (grŵp sy’n arolygu defnydd ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn y cyfryngau) i’r dogfen S4C, ond nes i methu darganfod eu ymateb ar y wê.

Cyfeiriadau

[1] Golwg cyf. 21, rh 11. (13/11/2008 ) Rhybudd rhag gostwng safonau’r Gymrag.

Ddaru

Friday, 7th November, 2008

Contents

Introduction

Borsley et al. (2007) describes ddaru as "historically a verb meaning ‘happen, finish’, but … now just a marker of past tense." (p. 42). Ddaru is used similarly to gwneud but without agreeing with the following subject. The following examples (22 & 23 from Borsley et al.) can both be translated as "Elin bought a loaf of bread":

Read the rest of this entry »