Polisi Iaith S4C

Sunday, 16th November, 2008

Yn ôl Golwg [1] mae S4C yn “bwriadu adolygu” ei bolisi iaith. Dyma rhai cysylltiadau perthnasol:

Mae’r erthygl Golwg yn sôn am ymateb gan Cylch yr Iaith (grŵp sy’n arolygu defnydd ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn y cyfryngau) i’r dogfen S4C, ond nes i methu darganfod eu ymateb ar y wê.

Cyfeiriadau

[1] Golwg cyf. 21, rh 11. (13/11/2008 ) Rhybudd rhag gostwng safonau’r Gymrag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: